همانطور که همه ی ما در جریان هستیم با افزایش نرخ ارز و جدی تر شدن تحریم ها بسیاری از کاربران با مشکل تهیه سرویس های خارجی از کمپانی های خارجی و یا واریز و برداشت ارز به این شرکت ها شده اند

 

اما چه شرکت هایی کاربران زیادی در ایران دارند؟

 

برخی از معروفترین این کمپانی ها شامل:

دیتاسنتر هتزنر

دیتاسنتر OVH

فارست تم

و…

هستند اما راهکار های بسیاری برای استفاده از این سرویس ها وجود دارد . برخی از کاربران ترجیح میدهند از پنل های شرکت های گوناگون دیگر استفاده کنند و یا به صورت واسطه ای سرویس سفارش دهند و برخی با استفاده از مدارک جعلی اقدام به افتتاح حساب میکنند